Samen de transitie versnellen

team NIeuwe Netwerk


Dit nieuwe netwerk is een initiatief van leden van diverse Wageningse netwerken op het gebied van duurzaamheid.

My Image

We gaan samenwerken in 'zwermen' rond thema’s, waarbij alle generaties elkaar vinden in een gedeelde ambitie

We bouwen een online verbonden netwerk voor alle professionals in voedsel, landbouw en natuur met een duurzame ambitie.

De problematiek is complex, daarom willen we diverse disciplines bij elkaar brengen. Ook van buiten het vakgebied, om van elkaar te leren.

Veel studenten en pas afgestudeerden zijn bezig een betere wereld te creëren. In dit nieuwe netwerk kunnen zij hun initiatieven en ideeën ontplooien en krijgen steun van oudere generaties.

We willen een levendige community zijn, die elkaar offline en online vindt rondom thema's. Een breed interactief netwerk van mensen, dwars door bestaande organisaties. Gericht op het elkaar steunen in het werken aan een duurzame samenleving met positieve impact op ecologie en sociale aspecten.

Bestuursleden

De bestuursleden van de Stichting Nieuwe Netwerk zijn:

  • Jelleke de Nooy - van Tol, voorzitter
  • Catharien Terwisscha van Scheltinga, secretaris
  • Noud Janssen, secretaris
  • Tamme van der Wal
  • Cor de Jong

Aanjaagteam

Het aanjaagteam van het Nieuwe Netwerk bestaat uit:

  • Patricia Lemmens
  • Pauline Schakenbos
  • Marjan Vrins

Het Nieuwe Netwerk voor duurzaamheid in voedsel en omgeving