Samen de transitie versnellen

team NIeuwe Netwerk

Team en voorzitter in 2020
Vlnr: Patricia Lemmens, Pauline Schakenbos, Marjan Vrins en Jelleke de Nooy - van Tol.


Dit nieuwe netwerk is een initiatief van leden van diverse Wageningse netwerken op het gebied van duurzaamheid.

Nieuwe Netwerk en andere netwerken

We gaan samenwerken in 'zwermen' rond thema’s, waarbij alle generaties elkaar vinden in een gedeelde ambitie

Het Nieuwe Netwerk van en voor professionals in voedsel en omgeving ondersteunt via actief netwerken de transitie naar een duurzamere wereld.

Waarvoor zetten we ons in?

We verbinden professionals op een eigentijdse manier, dwars door organisaties, professies en leeftijden heen.
Centraal staan:

  • De thema’s voeding, landbouw, natuur, landschap, biodiversiteit, klimaat, water, inclusief en circulair.
  • Moderne vormen van verbinden en ontmoeten, energie gevend, inspirerend
  • Handelingsperspectief bieden en ondersteuning in je werk.
  • Elkaars deskundigheid, ervaring en oplossingen zichtbaar maken en actief nieuwe verbanden leggen.

De problematiek is complex, daarom willen we diverse disciplines bij elkaar brengen. Ook van buiten het vakgebied, om van elkaar te leren.

Veel studenten en pas afgestudeerden zijn bezig een betere wereld te creëren. In dit nieuwe netwerk kunnen zij hun initiatieven en ideeën ontplooien en krijgen steun van oudere generaties.

We zijn een levendige community, die elkaar offline en online vindt rondom thema's. Een breed interactief netwerk van mensen, dwars door bestaande organisaties. Gericht op het elkaar steunen in het werken aan een duurzame samenleving met positieve impact op ecologie en sociale aspecten.

bestuur team 2020

Team en deel bestuur in 2020
Vlnr. Patricia Lemmens, Jelleke de Nooy - van Tol, Pauline Schakenbos, Marjan Vrins, Cor de Jong en Catharien Terwisscha van Scheltinga.

Bestuursleden

De bestuursleden van de Stichting Nieuwe Netwerk zijn:

Programma-team

Het programma-team van het Nieuwe Netwerk bestaat uit:

  • Kees Kaffka, manager, LinkedIn, mail: mail Kees, tel. 06 40628382
  • Marjan Vrins, communicatie, LinkedIn, mail: mail Marjan.

Het Nieuwe Netwerk voor transitie versnelling naar duurzaamheid in voedsel en omgeving