Samen de transitie versnellen

Duurzame Donderdag Meetings (DDM)

Iedere 3e donderdag van de maand houden we een Duurzame Donderdag Meeting (behalve op feestdagen).

Deze meetings hebben een thema, met een interessante inleiding, waarbij interessante ontwikkelingen en inzichten worden gedeeld van een partner uit het veld van duurzame ontwikkeling.
Details hoe deze DDM’s er in 2021 uit zullen zien volgen nog.

Duurzame Donderdag Meeting (DDM)

17 dec. 15.30-17u: Digitalisering en data sharing

Digitalisering wordt door overheden, wetenschap en bedrijfsleven gezien als middel om de broodnodige transitie in de landbouw te versnellen. Dankzij de nieuwste digitale technieken kunnen boeren duurzamer produceren en kunnen voedselketens opnieuw georganiseerd
worden, zodat milieubelasting, verspilling en marktmacht plaatsmaken voor duurzame en klimaatslimme productie, meer transparantie en grotere vraagsturing.

De Europese Commissie heeft ook in de Farm-to-Fork strategie veel aandacht voor digitalisering, met name om de impact van landbouw op milieu en klimaat te monitoren en om beter te kunnen controleren of boeren zich aan de afgesproken normen en regels houden.

Deze Duurzame Donderdag sluiten we aan bij een Europees webinar over digitalisering. Het is georganiseerd door de stichting Community on Agricultural Performance Innovation and Geo-Information (CAPIGI).
CAPIGI brengt al jarenlang stakeholders bij elkaar om de voordelen en
uitdagingen van digitalisering in de landbouw te bespreken. Het
webinar bestaat uit discussie na drie inleidingen van:

* Dr. Thomas Engel, JohnDeere European Technology and Innovation Centre;
* Mr. Marc Middendorp, RVO (betaalagentschap);
* Mr. Daniel Azevedo, COPA-COGECA (Europese koepel van landbouworganisaties).

Het webinar zal vooral ingaan op hoe data ingewonnen wordt o.a. met de machines van JohnDeere en hoe het dan voor de boer beschikbaar komt, over hoe de overheid gebruik wil maken van deze data om de administratie en controlelast te verlichten voor het nieuwe GLB en hoe boeren daar zelf over denken.

Inschrijven is verplicht. Het webinar is in het Engels en is gratis toegankelijk. Het Nieuwe Netwerk biedt ook al haar leden de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Inschrijven op www.capigi.eu.

1dec c

Komende Duurzame Donderdag Meetings (DDM)

21 jan.: Afrika – Europe ism. SKOV
18 feb.: Omgevingswet ism. NLW
18 maart: Nieuw GLB ism. Groenkennisnet

Later in 2021:
15/04, 20/05, 17/06, 16/07, 19/08, 16/09, 21/10, 18/11, 16/12.

Het Nieuwe Netwerk voor duurzaamheid in voedsel en omgeving