Samen de transitie versnellen

Duurzame Derde Donderdag Meetings (DDD)

Iedere 3e donderdag van de maand houden we een Duurzame Donderdag Meeting (behalve op feestdagen).

Deze meetings hebben een thema, met een interessante inleiding, waarbij interessante ontwikkelingen en inzichten worden gedeeld van een partner uit het veld van duurzame ontwikkeling.
De eerste donderdagen zijn inmiddels gepland!

Impact vergroten van jonge mensen

Via het Nieuwe Netwerk hebben we veel contact met jonge mensen die als student of zzp-er ondernemend bezig zijn met duurzaamheid. Het is een groep die niet voor geld of inkomen gaat, maar voor impact voor een betere wereld. 
Misschien ken je wel van die mensen (kinderen, nichtjes, neefjes, buurjongen of -meisje) die zeer betrokken zijn bij de wereld en daar graag tijdens of na hun studie mee aan de slag gaan.

My Image

Voor hen start vanuit het Nieuwe Netwerk een groep (zwerm) starten, de Impact Groep. Zij kunnen zich aanmelden bij Pauline Schakenbos (zie verderop).
De groep is voor jonge, ondernemende professionals en studenten (20 - 25 jaar) die graag meer impact willen op het gebied van duurzaamheid. We versterken elkaar door workshops en korte cursussen, ervaring uitwisselen en het vormen van intervisiegroepjes. En we organiseren activiteiten met impact.
Ben je boven de 35, geef je dan op als supporter of mentor van deze groep, en deel met hen je expertise, connecties of een financiële bijdrage. 
Ben je of ken je iemand voor deze Impact Groep? Geef het door aan Pauline Schakenbos: Whatsapp 06 16 400 695 of Pauline@nieuwenetwerk.nl.

Duurzame Derde Donderdag 18 maart

Sustainable Development Goals vertalen naar de praktijk

Op 18 maart 2021 van 19:30u tot 21u geeft Wouter Winters (29 jaar) een workshop over SDG’s, de Sustainable Development Goals. Doelen die vooral voor zijn generatie belangrijk zijn om serieus aan te pakken. Met zijn bedrijf Pidzh (Partner in duurzaamheid) vertaalt Wouter de SDG’s naar de praktijk binnen bedrijven. 

Praktisch

Zoomlink

Duurzame Derde Donderdag 15 april

From Farm to Fork - Nieuw GLB

Organisatie: NZV ism. NN en Groen Kennisnet.
Meer info volgt zsm.

Aanmeldformulier DDD 18/03

Vul svp. je voornaam in.
Vul svp. je achternaam in.
Vul een geldig email adres in s.v.p.

We sturen eenmaal per maand een nieuwsbrief en een herinnering voor de DMM.

Leuk, je bent aangemeld!×
Oeps... er ging iets mis... ×

Verslag Meeting 10 febr. jl

SKOV seminar over het belang van goed zaad voor een versnelde ontwikkeling van de landbouw

Op 10 februari jl. heeft er een webinar plaatsgevonden over het belang van gezond zaaizaad met een hoge potentie - veredeld zaad. De titel van het webinar was: “Good seed is a prerequisite for accelerated agricultural development! But, what is good seed?”
Het webinar was georganiseerd door de Studiekring voor ontwikkelingsvraagstukken (SKOV) in samenwerking met de studieverenigingen Ipso Facto en Nitroca, de studentenvereniging Nji Sri en het Nieuwe Netwerk voor duurzaamheid in voedsel en groen.

Bovenstaand thema werd toegelicht door twee zeer goed ingevoerde sprekers, prof. dr Martin Kropff en dr Marja Thijssen.
Prof. Martin Kropff, een voormalig rector magnificus van Wageningen UR, is nu directeur-generaal van het CIMMYT, een groot internationaal centrum voor zaadverdeling en - vermeerdering in Mexico. Het instituut heeft een groot aantal sub-stations voor het veredelen, testen en vermeerderen van zaaizaad met een hoog potentieel. Omdat de focus van het CIMMYT is gericht op kleine boeren in ontwikkelingslanden, liggen deze stations voornamelijk in Azië en Afrika en voor een bescheiden deel in Midden- en Zuid Amerika. Het CIMMYT Is gespecialiseerd in de voedselgewassen mais en tarwe.
De presentatie van prof. Kropff was vooral gericht op het veredelen van tarwe- en maiszaad voor gebruik in droge streken en op bescherming van het gewas tegen veel voorkomende ziekten en plagen. En op het testen en vermeerderen van dit zaad onder lokale condities. De impact van het CIMMYT in ontwikkelingslanden is heel groot. De extra inkomsten van de kleine boeren in ontwikkelingslanden, vanwege het gebruik van goed zaaizaad, wordt geschat op 4,5 miljard US$ per jaar.

Dr ir Marja Thijssen is senior adviseur zaadsystemen bij het Wageningen Centre for Development Innovation (CDI, WUR). Zij leidt een team dat zich bezig houdt met de transformatie van zaadsystemen in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika.
Haar presentatie was gericht op de behoefte aan goed zaad bij de kleine boeren en op het beschikbaar maken van zaad van goede kwaliteit aan die boeren. Een van de grote problemen die zij noemde was de relatief hoge kostprijs van het zaad van hoge kwaliteit en de moeite die de arme boeren hebben om zo veel geld uit te geven (willingness to pay) voor goed zaaizaad. Haar team brengt de diverse problemen bij de distributie van goed zaad in verschillende ontwikkelingslanden in kaart en ontwikkelt methoden om die problemen te overkomen.

De zeer geanimeerde discussie werd professioneel geleid door dr ir Niels Louwaars, directeur van Plantum. Plantum is de Nederlandse branchevereniging van bedrijven in de sector zaden en jonge planten.

Bekijk de power point presentaties van Martin Kropff en Marja Thijssen.

DDD 18 febr. jl

De Omgevingswet


Het Netwerk Land en Water organiseerde in samenwerking met Groen Kennisnet en het Nieuwe Netwerk een informatief webinar over de Omgevingswet. Dit webinar vond plaats op donderdag 18 februari 2021 om 19.30 in het kader van de Duurzame Donderdag van het Nieuwe Netwerk. Het webinar is verzorgd door Aart Karssen.

De Omgevingswet: daadwerkelijk ‘Eenvoudig Beter’?

De Omgevingswet treedt 1 januari 2022 stapsgewijs in werking. De wet integreert 26 wetten en talloze regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. De oude wetten zijn veelal sectoraal (bijvoorbeeld bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening en natuur) en sluiten – naar het oordeel van de wetgever – niet meer aan bij de vraagstukken van deze tijd en regionale verschillen. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. Bij de implementatie stuit men echter op verschillende dilemma’s en er bestaat nog veel onduidelijkheid over de gevolgen. Het webinar schetste kort wat de Omgevingswet gaat inhouden en gaat in op de dilemma’s en onduidelijkheden.

Aart Karssen

Het webinar wordt verzorgd door Aart Karssen. Aart heeft van 1969-1976 Landinrichting gestudeerd in Wageningen en is al heel lang lid van het Netwerk Land en Water. Hij heeft in verschillende inhoudelijke en managementfuncties gewerkt in de ingenieurs-en adviessector(Sweco en Antea) en is sinds 2007 zelfstandig procesmanager en inspraakbegeleider. Hij is oud fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten van Overijssel en is jarenlang landelijk trekker van een denktank Ruimte & Mobiliteit binnen D66 geweest en heeft in die hoedanigheid de Eerste en Tweede Kamerfractie geadviseerd bij de voorbereiding van de Omgevingswet. Nu houdt hij regelmatig inleidingen over de kansen die deze Wet biedt o.a. voor raadsleden, maar ook voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties. Hierbij richt Aart zich vooral op de vraag wat de Omgevingswet voor de betreffende doelgroep betekent.

My Image

Komende Duurzame Derde Donderdag Meetings (DDD)

18 maart: SDG’s ism. WegWijzer en Pidzh
15 april: From Farm to Fork over Nieuw GLB ism. NZV en Groen Kennisnet

Later in 2021:
20/05, 17/06, 16/07, 19/08, 16/09, 21/10, 18/11, 16/12.

Het Nieuwe Netwerk voor duurzaamheid in voedsel en omgeving