Maandag Meetings (MM)

In 2022 houden we vooralsnog geen duurzame Maandag Meetings.

Duurzame Maandag Meetings (MM) uit het verleden

Van enkele duurzame Maandag Meetings kun je een impressie lezen op deze pagina!

 

MM 6 dec.: Natuurlijke Veehouderij

Maandag 6 december was de laatste duurzame Maandag Meeting in 2021.
Van het Platform Natuurlijke Veehouderij waren te gast deze middag: Katrien van ’t Hooft en Michiel Vreriks. NN-voorzitter Jelleke de Nooy van Tol faciliteerde deze bijeenkomst.
Bekijk de presentatie of de website van het Platform Natuurlijke Veehouderij.

platform natuurlijke veehouderij partners
duurzame meeting Nieuwe Netwerk

MM 1 nov.: Financiering van ‘innovatie binnen food & agri’

Interessante inleiding door Gerben Dijksterhuis (Rabobank) over de financiering van startups en scaleups in de food- en agrisector.
Bekijk de
presentatie van Gerben Dijksterhuis of het verslag van de bijeenkomst door Jelleke de Nooy van Tol.
Gerben noemde ook wen programma van de Rabobank dat helpt oplossingen te zoeken voor het uitdagende voedselvraagstuk:
Rabo Food Forward.

startup innovatie

MM 4 okt.: Regie op Ruimte

Jelleke de Nooy van Tol heeft een toelichting gegeven op het artikel Regie op Ruimte van Willem Lageweg van Transitiecoalitie Voedsel.
transitiecoalitievoedsel.nl/regie-op-ruimte

Bekijk de presentatie van Jelleke de Nooy -van Tol.

Regie op ruimte

MM 3 mei: 5 Scenario's voor toekomstige landbouw in NL

bezoekers maandag meeting

In 2019 heeft de Transitiecoalitie Voedsel in 3 opeenvolgende workshops, onder leiding van Frederike Praasterink (docent en bestuur HAS) en P.J.Beers (DRIFT) een aantal scenario’s uitgewerkt. Vijf mogelijke ontwikkelingen in de landbouw / voedselproductie in Nederland, die waarschijnlijk naast elkaar gaan bestaan.

  1. Alles in balans – Circulaire landbouw- en aandacht voor de manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt, korte ketens: integrale gebiedsontwikkeling, lokale economie (incl. Herenboeren), agro-ecologische landbouw, inclusief boerennatuur, bd landbouw, voedselbossen, agroforestry, zorgboerderijen
  2. Personalised Health and Wellbeing
  3. Voedselgemeenschappen, aandacht schenken aan de boer. Voedselcommunities die behalve lokaal produceren ook lokaal verwerken, samen koken en eten verwerken
  4. High-tech voedselbouwstenen
  5. Ecologisch intensief
Bekijk de Toekomstverkenning Agrofood 2050 van de Transitiecoalitie Voedsel, waarin deze 5 scenario’s beschreven staan. www.transitiecoalitievoedsel.nl

Jelleke de Nooy - van Tol vertelde over deze scenario’s.
Het verslag sturen we je op verzoek toe. Stuur daarvoor een mail aan mailMar.

MM 1 mrt. n.a.v. de Lancering eerste SDG Spotlight rapportage

1e SDG Spotlight Rapportage

SDG Spotlight Nederland vraagt met kritische rapportage aandacht voor nationale SDG-agenda.
Op maandag 1 maart van 16.00 tot 17.15u werd de eerste Nederlandse SDGSpotlightrapportage over SDG10 en SDG15 gelanceerd. Een kritisch geluid vanuit de samenleving is vertaald naar scherpe en constructieve aanbevelingen over de Nederlandse inzet op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De eerste editie focust zich op SDG 10 (ongelijkheid verminderen binnen en tussen landen) en SDG 15 (bescherming ecosystemen en herstel biodiversiteit).

SDG rapportage

De DMM was een vervolg op de bijeenkomst van Worldconnectors Lancering van de 1e SDG Spotlight Rapportage. De DMM was van 17.15 tot 18 uur.

Bekijk de 1e SDG Spotlight Rapportage.

Onderstreept werd de conclusie dat alles met alles samenhangt. Dat maakt het initiatief van het Nieuwe Netwerk ook zo goed: om professionals van diverse disciplines met elkaar in contact te brengen.
Op 1 maart hebben we o.a gesproken over voedselbossen, local farming, echte afspraken ipv. alleen in strategisch beleidsplan en precisiebemesting. De leercyclus over precisiebemesting loopt op dit moment. Tips voor lezingen aan docenten op mbo zijn welkom.

Het Nieuwe Netwerk, platform voor professionals in voedsel, landbouw en omgeving