Duurzame Derde Donderdag Meetings (DDD)

Op de 3e donderdag van de maand houden regelmatig we een inhoudelijke meeting, DDD.
Af en toe is de bijeenkomst op een andere dag vanwege praktische redenen.
In de vakantieperiodes zijn er geen DDD.

Duurzame Donderdag Meetings

Donderdag 20 juni

Agroforestry

Meer info volgt z.s.m.

Donderdag 16 mei - wordt verzet

Autonomie versus boerenverstand

Nieuwe datum volgt spoedig.

 

Aanmelden 26/01/2024

Vul svp. je voornaam in.
Vul svp. je achternaam in.
Vul een geldig email adres in s.v.p.

*Verplicht veld

We sturen maximaal eenmaal per maand een nieuwsbrief en een herinnering voor een Duurzame Meeting.

Leuk, je bent aangemeld!×
Oeps... er ging iets mis... ×

Meetings van een van onze organisaties

Donderdag 23 mei 2024

UCAS / SKOV: Seminar AI and Technology in Agriculture: Impact on Food Security in Africa

My Image
My Image

Vrijdag 24 mei 2024

VWI: Excursie Stadsboerderij Genneper Hoeve te Eindhoven

Dit bedrijf is een mooi voorbeeld van een nieuw businessmodel. Deze stadsboerderij is een biologisch gemengd landbouwbedrijf, heeft een kaasmakerij, boerderijwinkel en een zorgtak, en beheert diverse natuurgebieden.

Welkom zijn deelnemers van Nieuwe Netwerk, VWI, VIAS, NLW, NZV en SKOV en introducees of familie (m/v). VWI is organisator.

Aanvang 10.30 uur, met koffie / thee en koek van VWI.
Rondleiding
Netwerken en lunch (eigen kosten).

Laat s.v.p. weten dat je komt via
vwi@vwi-netwerk.nl.

Genneper Hoeve

Fotografie: Gert-Jan van den Broek

Donderdag 27 juni

SKOV & IPSO-Facto: Seminar International Climate Financing

Ms. Sara Murawski of the Sustainable Finance Lab of the Utrecht School of Economics will present an overview of the present situation and on what is needed in order to achieve the finance needed for fair climate change measures, taking into account the gap between the global South and North.  

More info will follow a.s.a.p.

Duurzame Derde Donderdag Meetings (DDD) en andere meetings uit het verleden

Van een aantal meetings / Duurzame Derde Donderdagen kun je hieronder het verslag lezen.

 

26 januari 2024

Nieuwjaarsbijeenkomst

De Boer van de Toekomst

Op vrijdag 26 januari trapte een divers gezelschap het nieuwe kalenderjaar af bij de Remeker boerderij in Lunteren. Een inspirerend boerenbedrijf. Ondernemers met een gepassioneerd verhaal over hun eigen biologische rauwmelkse kwaliteitskaas. De inspiratiepitch door van Peter van Voort was een verhaal van passie, doorzettingsvermogen, een dosis eigenwijsheid en verbondenheid met familiegrond.

De Groote Voort in Lunteren is een familiebedrijf met de 13de generatie boeren. Een familie van pioniers. In de huidige setting pionieren met Jersey koeien en biologische kaas van dit ras. Met de ambitie om de beste kaas van Nederland te maken, die concurreert op smaak. Dat is gegaan met vallen en opstaan, uitproberen, volhouden en overtuiging. “Het bedrijf is toekomstbestendig, De bedrijfsopzet is geen geheim, echter het concept is niet 1 op 1 naar elders te kopiëren. De omstandigheden bepalen wat je waar kunt doen. We werken in een niche.” “We hebben keuzes gemaakt die niet altijd gemakkelijk zijn en nu niet voor iedereen te maken zijn. Je kunt niet tegen de afnemer zeggen: ik lever vandaag wat minder melk.” “De transitie moet ook uit de consument komen”.

Inspiratie om het gesprek tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst mee voort te zetten.

In twee rondes werd met elkaar gesproken en gediscussieerd wat de elementen zijn voor de boer van de toekomst. Geen nieuwe vraag, maar een vervolgvraag op eerdere ontmoetingen met dit onderwerp. Het gesprek leverde input voor de derde conferentie met de titel “De Nieuwe Boer is .…” die geprogrammeerd staat voor 6 september 2024.

In de eerste ronde werd breed gebrainstormd over dat wat de nieuwe boer behelst. Vanuit ieders eigen gezichtspunt en kennisveld, werden elementen ingebracht. Met vertrouwen werd gesproken over de creativiteit die los zal komen en de samenwerking die noodzakelijk en stimulerend is. Maar ook over de zorg van de huidige keten, de financiële black box tussen producent en consument, en de noodzaak van financiële armslag om te kunnen veranderen.

Een greep uit de vele punten:
• Onderdeel van de regio, samenwerkend, community rondom de boer;
• Veelzijdig: Risicomanager, onderhandelaar, verhalenverteller;
• Gaat van 2D naar 3D;
• Circulair, regeneratief, natuur inclusief;
• Transparant en gesteund;
• Los geketend, neemt de lead, wendbaarheid, weerbaar;
• Nieuwe wegen inslaan vraagt financiële armslag nodig, risico opvangen;
• Alle schakels van de keten gaan mee;
• ‘Dieet-klimaat-teelt’ verbonden;
• Vraag gestuurde markt - aanbod gedreven markt;
• Afvalstroom beperken of gebruiken;
• Visionair;
• Uitermate gefocust op de bodem.

Remeker presentatie
Nieuwjaarsbijeenkomst

In de tweede ronde werd in drie groepen met de bril van boer, beleidsmaker en wetenschap/onderwijs gekeken naar de nieuwe boer. Hoe wordt vanuit ieders perspectief gedacht over de nieuwe boer, wat is er te bieden en wat is er nodig vanuit dat perspectief? “We hebben collectief een afslag gekozen, economisch gedreven, nu samen de route verleggen”. In de korte tijd die restte kwamen er items op tafel die, die bij de borrel verder bediscussieerd werden.

Boer/agrarisch ondernemer: is en blijft onderdeel van de keten, de rol van ketenregisseur is de Retail, kan deze rol worden herverdeeld? Ook aanbod aan de mensen met een smalle beurs blijft nodig. De primaire productie wordt diverser met veel variatie in de markt. Beweging is nodig Nationaal maar ook Europees.

Beleidsmaker: Stel haalbare doelen, kleine stappen met regionale invulling.

Wetenschap/onderwijs: Context van de ondernemer, diverse doelgroep, vragen bundelen en samen uitzoeken, field lab setting. Kijken wat werkt en verdiepend onderzoek. Koppelen van onderzoek op beleidsniveau aan onderzoek op bedrijfsniveau. Regionale doelen zijn niet direct KPI’s op bedrijfsniveau.

Onder het genot van een drankje en hapje werden beelden, ervaringen en vragen verder uitgewisseld. Netwerkend leren en verbinden, als mooie opbrengst van een interessante nieuwjaarsbijeenkomst. Alle input van de bijeenkomst zijn samen met de uitkomsten van twee voorgaande conferenties in 2022 en 2023, de bron voor het programma van de derde conferentie “De Nieuwe Boer is .…” op 6 september. 2024.

Website van de conferentie: www.boereninnederland.nu

16 november 2023

Thema "Ethiek en Automatisering"

De oogst van gegevens: een morele puzzel van boer tot bord

Tijdens de duurzame donderdag van 16 november kwamen verscheidene dilemma’s aan bod rondom het thema automatisering in de landbouw.

Ketentransparantie: Bedrijfsprivacy versus maatschappelijke verantwoording
Het onderwerp ketentransparantie werd besproken, waarin het dilemma tussen ‘bedrijfsprivacy’ en maatschappelijke verantwoording werd verkend. Hieruit kwam overeenstemming dat het delen van gegevens essentieel is, maar er heerst onzekerheid voor de consequenties ervan. Het gesprek richtte zich op de vraag wat er met gedeelde data gebeurt en hoe dit georganiseerd moet worden.
Enkele knelpunten daarbij waren zorgen over afrekenbaarheid en de borging van waarheidsgetrouwe en accurate data in het systeem. Daarbij geldt; hoe kun je ook transparantie over datagebruik zelf bereiken? Daarbij is vertrouwen niet voldoende, maar zijn technische oplossingen dat ook niet voor deze socio-economische uitdaging. Daarnaast moet de data beschikbaar zijn om de eigen prestaties te valideren; zowel veilig, veelvuldig, als boergebonden.

Robotisering: Aansprakelijkheid versus data-eigenaarschap
Een tweede dilemma betrof de aansprakelijkheid rondom het toepassen van autonomie, bijvoorbeeld in autonome robots op het erf. Maar ook de aansprakelijkheid van verkeerde AI-modellen. Hier begon het bij toestemming van de boer en hoe deze betrokken kan worden bij het delen van data, bijvoorbeeld telemetrie. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het delen van data in ruil voor een aandeel in het (toeleverende) bedrijf. Gesproken is over juridische aspecten met betrekking tot drones en machines, waarbij afspraken worden gemaakt over eigendom en aansprakelijkheid. Voor luchtfoto’s geldt dat de beelden eigendom zijn van de fotonemer; als een boer opdracht geeft tot luchtfoto’s wordt vaak per contract geregeld dat de beeldrechten overgaan van fotonemer naar de boer. Datzelfde kan ook gelden voor machines; via contract wordt vaak geregeld dat de aansprakelijkheid bij de koper ligt. Dit wordt echter als Amerikaans model gezien dat de gezamenlijke doorontwikkeling (en verantwoordelijkheid) van veilige AI en robotica kan afremmen. Door deze aanpak om te denken kun je leren vanuit maatschappelijke thema’s, wat kun je in andere sectoren doen, wat werkt daar? De bewustwording over dit thema lijkt echter nog niet op voldoende niveau in de verschillende sectoren om deze maatschappelijke discussie te voeren.

Afsluiting
De avond werd afgerond met het bespreken van het belang van bewustwording, data-economie en de oprichting van datacoöperaties. Er werd aangedrongen op samenwerking en het tonen van voorbeelden om innovaties in de sector te bevorderen. Het belang van gedragscodes voor het delen van data is aangestipt, met specifieke aandacht voor doelbinding. De avond benadrukte de complexiteit en uitdagingen van data-governance in de landbouwsector, waarbij vertrouwen, regie, juridische overwegingen en bewustwording van cruciaal belang zijn. Maar ook; begin klein, laat voorbeelden zien; dat kost tijd.

Bekijk de gebruikte slides van de bijeenkomst hier.

African Day

31 mei 2023

Euro-African & inter African trade - Unlocking potential of African agriculture 

Organization: UCAS in cooperation with SKOV, Ipso Facto and WUR.

Speakers: Fagbohun Abigail, Ellen Magnus, Jennie van der Mheen, Breda Byonabye, Ewout Frankema, Momar Gueye, Tom Schut, Liguemoh Ondoua, Cor de Jong, Lawalley Cole, Birgit Boogaard, Pius Mosima, Siemen van Berkum and Arthur Mol.

More details: https://www.wur.nl/en/show/skov-seminar-unlocking-the-potential-of-african-agriculture-31-may-2023.htm

Duurzame Meeting

30 maart 2023

Hoe maak je je huis energiezuinig?

1) Welke stappen neem je?
2) Waar vind je informatie over maatregelen, subsidies en leningen?
3) Wat doen gemeentes en overheid om mensen te helpen energieneutraal te worden?
Tot slot: Zijn er voorbeelden waar we een volgende bijeenkomst kunnen gaan kijken? Ken jij een voorbeeld?

Pauline Schakenbos (Energieloket Wageningen) hield een interessante presentatie met volop tips. Een impressie, de presentatie en tips kun je vinden op de VWI-website: www.vwi-netwerk.nl.
Organisatie was in handen van het netwerk VWI (Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs).

energieloket wageningen
My Image
energie besparen huis
vwi-nn-meeting

23 maart 2023

Gevolgen verkiezingsuitslag voor landbouw, voedsel en groen

Bij het organiseren van deze online meeting door het Nieuwe Netwerk was nog niet bekend wat de uitslag zou zijn. De BBB acht beginnen aan de transitie belangrijker en urgenter dan eindeloos posities te betrekken over een eindfase.
Een rol voor het NN is het verbinden van de WUR met de praktijk: van de wetenschap én de jongeren enerzijds met de gevestigde orde, de belangen en de praktijk anderzijds. Voor veel partijen biedt het Nieuwe Netwerk een “Window tot he WUR”.
De problematiek van het landelijk gebied laat zich schetsen als probleem met alfa, beta en gamma aspecten. waarschijnlijk vormen deze invalshoeken het leitmotiv voor de conferentie die gepland staat op 1 sept. a.s.
Over een paar maanden volgt een vervolg online gesprek.

Lees het hele verslag van het gesprek over de verkiezingsuitslag.

meeting

Vrijdag 18 nov. 2022

Terugkoppeling COP27 en Netwerkborrel

Op 18 november organiseert het Netwerk Land en Water een bijeenkomst over de COP 27 die op deze dag wordt afgesloten. Jullie zijn van harte welkom om aan te sluiten!

De COP is de Conference of Parties van de UNFCCC (de United Nations Framework Convention on Climate Change). Deze conferentie wordt sinds 1995 jaarlijks gehouden. In Egypte vindt de 27 e editie plaats. Hier wordt de voortgang besproken die de aangesloten landen hebben geboekt sinds de Overeenkomst van Parijs in 2015. Wat zijn de eerste uitkomsten? Wat betekenen deze besluiten voor Nederland? En wat voor andere landen? De Wageningse onderzoekster Judit Snethlage is dan net terug uit Egypte waar de CoP 27 plaats vindt. Zij deelt haar ervaringen en indrukken met ons op deze avond. Ben jij ook nieuwsgierig? Kom dan op vrijdagavond 18 november naar Café Onder de Linden in Wageningen. We sluiten af met een borrel.

cop27

27 oktober 2022

Actiepunten Conferentie "De Nieuwe Boer is ...."

Op 27 oktober was er een levendige online discussie met een twintigtal mensen over wat we gaan doen met de uitkomsten van de conferentie “De Nieuwe Boer is ....” d.d. 9 september j.l.
Aanleiding hiertoe was dat de workshops van de conferentie veel handvatten hadden opgeleverd. Zie de website www.boereninnederland.nu/presentaties.

Lees hieronder de presentatie en discussie over “De Nieuwe Boer is Energieproducent”.
De conclusies van de hele middag zijn hier na te lezen.

De Nieuwe Boer is Energieproducent

Toelichting door Fransjan de Waard

 • We gaan naar regeneratieve landbouw
 • Opdracht min. EZK voor Topsector Energie; hoe kan het natuurlijke bodem-watersysteem beter in beeld komen en behoed worden voor schade? Misschien kan het natuurlijk systeem de energietransitie helpen; abstract; wel concreter; geothermie; biobased bouwen
 • Actualiteit: vervolgopdracht: alle crises integraal gaan besturen; in gebieden; (IJsseldal coöperatie), nu in Salland.
 • Vastleggen van organische stof levert plussen op: 170,0000 liter H2O en biodiversiteit
 • Grootschalige zonneparken; maatschappelijke zorg, wat betekent dat voor bodem, water, landschap; consortium zon-in-landschap; par jaar onderzoek wat is het effect op bodem water biodiversiteit; gemeentes kunnen voorwaarden stellen.
 • 1 ha optimaal beboeren, dan kun je veel meer vastleggen, factor 10
 • Nieuwere technieken in die zonnebalansen= agrisolar: in de fruitteelt; fijne groenten teelt zonnepanelen t.b.v. schaduw voor schapen
 • Arjen Schamhart als particulier: verticale panelen met daartussen door melkvee.
 • Voordelen voor gewassen die nu teveel in de zon staan; combinatie is interessant.
 • Allergie voor technologie als we technologie in plaats zetten van natuurlijke processen. Maar waar ze elkaar verder helpen, dan is het interessant de mogelijkheden te onderzoeken.
 • Gebiedsgericht denken; de boer doet mee, kleine voordelen, wordt pas echt interessant als die toegevoegde waarde het gebied niet verlaat.
 • Je kunt energie niet produceren (net als fosfaat) je kunt het genereren/omvormen;
 • Ontwikkelingsspoor kleine windmolens
 • Door landbouw geproduceerde vezels voor constructiematerialen
 • Interessant voor de tuinbouw die nu met energieprijzen te maken heeft
 • Multifunctioneel biedt meer mogelijkheden, veerkracht in het systeem; ondernemerschap, verbinding met je omgeving
 • November werkbezoek in Salland -land van waarde- pilot hoe verdienmodel te stapelen is door ecosysteemdiensten te laten vergoeden.


Dinsdag 31 mei 2022

Thema "Afrikadag"

The United Community of African Students (UCAS) in Wageningen UR, in collaboration with the Study Circle for Development Issues (SKOV), organises AFRICA DAY.

Date: Tuesday 31 May 2022 at 13:00 h
Venue: Forum Building (Wageningen Campus), Room C0222

The varied programme (see image) is particularly focused on the relationship between Europe and Sub-Saharan African (SSA) countries in the field of food security but also covers different aspects of agricultural production in Africa.

There will be two parts.
The first part consists of interventions of academics, ambassadors of African countries and specialists of agro-related activities.
The second part, from 18:30 hour, will be festive with tasting of African dishes, entertainment and with exchanges of views between participants.

Between the two parts, drinks and bites will be offered. Participation is free of charge.

If you plan to attend this Africa Day, please send an email to ir Marijke Huydts: huydtsbm@pt.lu

afrikadag

How will agricultural sustainability policies in the West impact the rural poor in Africa?

Challenges and efforts for solutions

 • Welcome, by ir Cor de Jong, president of SKOV
 • “Sustainability transition in rich country agriculture and the global poor” by dr ir Niek Koning, expert in food security, international agricultural policies and economic development. Formerly working in the Centre for Sustainable Development and Food Security and in the Department of Social Sciences Wageningen University & Research
 • “The future of Agricultural Development in Africa” by Stefan Schüller, MA., Policy Officer Agroecology and inclusive Land Governance Policy at BothEnds, Utrecht
 • Plenary discussion chaired by dr ir Ellen Magnus, development economist and development philosopher at the University of Utrecht
 • Vote of thanks by Bruno Miranda
 • Closing remarks by Cor de Jong

This event took place on Wednesday April 13th 2022 in Wageningen. It was a very interesting seminar with an animated discussion.

The language of communication was English.

Organisation: THE STUDY CIRCLE FOR DEVELOPMENT ISSUES / SKOV with the kind cooperation of the student club Nji Sri and the study associations Ipso Facto and Nitroca and the New Network on Food and Environment (Nieuwe Netwerk / NN).

Download more information about the speakers.

skov logo

Presentations

Pop-up bijeenkomst

20 jan. 2022

Een nieuw kabinet en nu? Wat gaat er gebeuren op het gebied van duurzaamheid, voedsel en groen?

Het Nieuwe Netwerk organiseerde op 20 januari jl. een pop-up bijeenkomst over het nieuwe coalitieakkoord. Er deden zo’n 20 mensen mee, vanuit Groningen t/m Zeeland, online. Samenvattend zijn we blij met de aandacht voor landbouw. En tegelijkertijd hebben we zorg. De grootste zorg is die voor de integraliteit. Dat vertaalt zich op velerlei wijzen, maar het belangrijkste is de zorg dat de verschillende doelen wel gesteld worden, maar niet helder is hoe ze te halen. Hoe halen we de doelen voor natuur, stikstof, klimaatdoelen, kaderrichtlijn water, SDG’s? Hoe doen we dat praktisch gezien in de ruimte die we hebben, welke data hebben we en hoe delen we die, en hoe kunnen de nieuwe, innovatieve voorbeelden daarin passen.

We zien energie op de regio’s – ondersteuning van processen – en we denken dat dit de goede weg is, want we willen verbonden zijn met het beleid. De betrokkenen bij het gesprek willen vanuit het Nieuwe Netwerk en de verschillende groeperingen waar een ieder bij betrokken is, graag energie steken in het bijpraten van beleidsmakers en politici. Misschien een cursus of gespreksbijeenkomsten aanbieden, en we zien meerwaarde in het investeren in de goede voorbeelden en het uitzoeken hoe opschaling kan plaatsvinden.

Tamme van der Wal sloot af: NN wil een conferentie organiseren, maar moet daarvoor eerst de coronaperikelen afwachten. Het thema is ‘De Nieuwe Boer’. We willen daarin voorbeelden laten zien, hoe de verschillende partijen vorm geven aan nieuwe vormen van duurzaamheid, voedsel en groen en de verandering van landbouw.
Er wordt opgemerkt dat bij zo’n conferentie voldoende deelnemers uit het Haagse aan moeten sluiten: Vanuit de klei richting het Haagse.

Moderator: Tamme van der Wal (WUR/Agridata services/VIAS/Nieuwe Netwerk).

Klik hier voor het hele verslag van deze DDD.

NN bijeenkomst

Aanwezigen op 20 jan. bij de DDD.
Op de foto missen Arno de Waal en Els de Vos.


Dond. 18 nov. 2021

Farmer-led irrigation in Sub-Saharan Africa

Over the past decades research and projects mainly focused on large-scale irrigation, less is known about how rural communities and small producers themselves take initiatives to irrigate their crops and achieve joint water management. This seminar highlighted the experiences and research in this field.

irrigation africa

Presentations

dr Gert Jan Veldwisch, senior researcher and lecturer at WUR.
Dr Veldwisch presented an overview of the relevant concepts like farmer led and farmer managed irrigation, water grabbing, participatory water development and gave insight into the scale of farmer led irrigation in Africa.

View the presentation of Gert Jan Veldwisch

dr Hans Komakech, Center Director of “ WISE – Futures”, and Senior Lecturer at the Nelson Mandela African Institution of Science and Technology, Arusha.
Dr Komakech shared his knowledge about concrete experiences and practices of farmer led irrigation in Africa. He also talked about conflicts within and among communities about the water distribution and if and how these have been solved.

View the presentation of dr Komakech

dr ir Barbara van Koppen, principal researcher at IWMI in South Africa on poverty, gender and water.
Dr. van Koppen highlighted the importance of community-scale multiple uses, including household water, and the importance of the legal recognition of living customary water law.

View the presentation of dr ir van Koppen

Audio

Listen to the audio by clicking on the image / link below!
Unfortunately, the beginning of the meeting is not recorded.

My Image
My Image
My Image
My Image
My Image

Donderdag 30 sept. 2021

Hoogwater in Limburg: de percepties van inwoners en een blik op de toekomst!

Wist je dat er al onderzoek is gedaan naar de overstromings-perceptie van inwoners van Limburg vóórdat de overstromingen plaatsvonden? En wil je alles weten over de situatie in Limburg? Ben je nieuwsgierig naar de plannen die nu op tafel liggen om overstroming in de toekomst te voorkomen? En wil je de discussie aangaan met onze experts? Kom dan naar ons Webinar!

Twee sprekers hebben hun kennis overdragen en daarna was er ruimte voor een uitgebreide discussie, met ruimte voor vragen.

Vince van ’t Hoff, voormalig MSc student Environmental Sciences aan de WUR, deed onderzoek naar de perceptie van overstromingsgevaar in Limburg. Hij vertelde over zijn onderzoek.

Piet Dircke, werkzaam bij Arcadis, en voorzitter van de European taskforce Floodings, ging in op de impact van de overstroming op een meer Europees niveau, op de onderzoeken die lopen en de plannen die op tafel liggen.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door NLW ism. NN en Groen Kennisnet.


Duurzame Derde Donderdag 17 juni 2021

Belang van vruchtbaar maken van de bodem voor ontwikkeling van landbouw in sub-Sahara Afrika

Is there a need for Fertilizers in Africa?

DDD gemist? / Missed the meeting

Heb je het webinar van 17 juni gemist? Bekijk de video hieronder, of gebruik deze link: https://youtu.be/nADTQEGc5d0

Programme

Several short introductions by fertilizer experts with ample experience in Africa will precede the debate.

Programme

 • Welcome, by ir Cor de Jong, president of SKOV
 • The soil fertility problem in Africa and the need for fertilisers, by
 • Dr Shamie Zingore, African Plant Nutrition Institute, Benguerir, Morocco
 • Advances with speciality fertilisers, by Dr Simone Radersma, resident expert in the African fertilizer sector
 • The role of legume nitrogen fixation, by Prof. Dr Ken Giller, professor of Plant Production Systems, Wageningen University
 • Plenary discussion chaired by Prof. Dr Ruerd Ruben, professor of Impact Assessment of Food Systems, Wageningen University
 • Closing remarks, by ir Gijs Kok, Vice-President of SKOV
Our invitees and representatives of the European Fertilizer Industry and the Network of Agricultural Attachés in Africa have been invited to comment.
Organisation: THE STUDY CIRCLE FOR DEVELOPMENT ISSUES / SKOV with the kind cooperation of the student club Nji Sri and the study associations Ipso Facto and Nitroca and the New Network on Food and Environment.

Ken Giller

Foto: Ken Giller

Duurzame Derde Donderdag 20 mei

Wat je (niet) ziet, met de satelliet

Deze Duurzame Donderdag stond in het teken van de (on)mogelijkheden van satellieten. Een divers gezelschap liet zich inspireren door Eva Stierman van Neo, een bedrijf dat zich bezig houdt met het monitoren van de fysieke leefomgeving. Ondersteund met fraaie beelden van satellietdata-analyses, liet zij zien wat zij kan betekenen voor overheden en agribusiness. Zo wordt satellietdata gebruikt om de vergroeningsmaatregelen van boeren te controleren – waarvoor boeren een vergoeding kunnen ontvangen vanuit het Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid. En satellietdata wordt ook ingezet om bijvoorbeeld oogstmoment te meten, of bepaalde ziektes in het gewas te detecteren. Tamme van der Wal van BioScope liet zien hoe satellietdata voor boeren zelf beschikbaar gemaakt wordt. Met behulp van een smartphone app kan elke boer in Nederland nu zijn percelen in de gaten houden vanuit de ruimte.
Alle toepassingen in de landbouw hebben baat bij het sterk toegenomen aantal satellieten, die steeds vaker en gedetailleerder het landoppervlak in beeld brengen. Zo kunnen zelfs de dieren in de wei en het onkruid op de akker in kaart gebracht worden.
In de discussie ging het onder andere over het vertalen van satellietdata in nuttige informatie, bijvoorbeeld om rekenmodellen mee te voeden. En over de rol die kunstmatige intelligentie daarin kan hebben. Ook werd van gedachten gewisseld over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld monitoring van klimaatverandering en verandering in landgebruik. Met satellietdata is het verschil tussen jaren goed meetbaar, waardoor bijvoorbeeld de start van de lente tussen jaren vergeleken kan worden.
De mogelijkheden van satellietdata zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Objecten van 50x50cm kunnen worden waargenomen. Alleen als het afgedekt wordt door bijvoorbeeld een boom, lukt dat niet.

En zo vloog anderhalf uur voorbij. In een geanimeerde, informatieve en interactieve bijeenkomst werd een stukje technologie essentieel voor landbouwbeleid en precisielandbouw, toegelicht en bevraagd. Deelnemers kwamen uit diverse achtergronden waarmee de kracht van Het Nieuwe Netwerk weer werd onderstreept. Voor herhaling vatbaar.

Organisatie: VIAS i.s.m. het Nieuwe Netwerk. 

20 mei meeting

Duurzame Derde Donderdag 15 april 2021

From Farm to Fork / Green Deal / Nieuw GLB

Verslag van de bijeenkomst themabijeenkomst Farm to Fork/Green Deal door Groen Kennisnet
Op donderdag 15 april organiseerde NZV, ism. NN en Groen Kennisnet, een interactieve online themabijeenkomst met Farm to Fork als thema.

Farm to Fork

Europees beleid speelt een grote rol in de landbouwtransitie. Daarom brachten NVZ en het Nieuwe Netwerk op 18 april de Nederlandse landbouwsector en Europese beleidsmakers bij elkaar.

Farm to Fork is onderdeel van de green new deal plannen van de Europese Unie, en kan de Nederlandse landbouwtransitie in een stroomversnelling brengen. Voor de Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV), Het Nieuwe Netwerk en Groen Kennisnet een perfecte gelegenheid voor een veldbezoek aan Brussel. Niet alleen om te horen wat precies de plannen zijn en in gesprek te gaan met Europese beleidsmakers en politici, maar ook om ze te inspireren met een aantal Nederlandse voorbeelden. In begin 2021 is het niet mogelijk om naar Brussel te gaan, dus bood een online bijeenkomst een mooi alternatief.

Green New Deal
Gastspreker Lucas Visek is kabinetslid van vice president Frans Timmermans. Hij is dagelijks met Farm to Fork bezig voor de Europese Commissie. Europa is goed op weg te verduurzamen en is volgens Visek de duurzaamste in de wereld. Toch is er nog een wereld te winnen, want de ecologische voetafdruk is te groot. Hij presenteert verschillende actiepunten uit het Farm to Fork plan om de milieu- en gezondheidsschade van het huidige voedselsysteem te beperken.

Het beter labelen van voedingswaren in de supermarkt moet zorgen voor meer transparantie en duidelijkheid bij de consument over de producten. Ook zal de balans van een dierlijk naar een meer plantaardig voedingspatroon schuiven. Dit brengt – naast positieve effecten voor het milieu – grote gezondheidsvoordelen met zich mee, stelt Visek.

Duurzaam voedselsysteem

Hij benadrukt dat de transitie naar een duurzaam voedselsysteem niet alleen door de agrarische sector gedaan kan worden. Slechts wanneer we de hele keten en de consument meenemen, hebben we een kans van slagen, zegt Visek. Boeren staan het dichtst bij natuur. Daarom wil Visek met de Farm to Fork strategie een “farm sustainability data network”. Ook komt er een “sustainability food framework” zodat er meer duidelijkheid komt over wat wel en niet als duurzaam aangemerkt kan worden.

Biologische Landbouw
Daarna sprak Europoliticus Jan Huitema van de VVD. Hij deelt de ambitie en de doelen, maar naar zijn idee is er een andere aanpak nodig. Het financieel steunen van de boeren om het goede te doen werkt volgens hem beter dan het verbieden van vervuilende methoden. De doelstelling om 25% biologische landbouw te behalen vind hij te ver gaan. Hij is bang dat de lokale omstandigheden hier niet voldoende in meegenomen worden. Ook ziet hij te weinig ruimte voor een performance-gerichte aanpak. Volgens Huitema staat of valt het Farm to Fork programma uiteindelijk bij wat de consument beslist te kopen. De klant is koning.

De boer aan het woord
Op uitnodiging van het Het Nieuwe Netwerk en NZV presenteerden twee Nederlandse boeren hun bedrijf aan de Europese beleidsmakers en politici.

Matthijs Baan is een veeteler met 120 melkkoeien met een bijzonder product. Bij ElkeMelk staat op de verpakking namelijk precies van welke koe de melk afkomstig is. Dit kan door het toepassen van een ongebruikelijke productiemethode waarbij de melk van de koe direct in de fles gaat – niet eerst via de melkfabriek. Dit verhaal is op de fles terug te vinden en dat waardeert de consument. Matthijs Baan ziet hierin kansen voor een onafhankelijker en zelfstandiger opererende Nederlandse melkveehouderij.

Annechien ten Have-Mellema van Hamletz vertelt over haar geïntegreerde landbouwsysteem. De mest van de varkens gaat op de velden en de opbrengst van de velden naar de varkens. Maar de boerderij wekt ook een aanzienlijke portie electriciteit op. Met het twee sterren beter leven label weet ze zich op de markt te onderscheiden met een kwalitatief hoogwaardig product. De combinatie van vergaande maatregelen voor de verhoging van dierenwelzijn en een focus op het neerzetten van een smaakvol product zijn voor Ten Have-Mellema de drijfveer achter Hamletz.

Landbouwbeleid
Het belang van de wisselwerking tussen praktijk en beleid werd door Noud Jansen in zijn slotwoord verder onderstreept. Alleen dan kan Farm to Fork kan een prachtige kans zijn voor de Nederlandse landbouwsector.

Dit verslag is ook te lezen op:
www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Farm-to-Fork-Landbouwsector-in-gesprek-met-Brussel.htm

Of bekijk het webinar terug op Youtube: www.youtube.com/watch?v=DolmYuob66U

farm to fork
boerenland met koeien

Impact vergroten van jonge mensen

Via het Nieuwe Netwerk hebben we veel contact met jonge mensen die als student of zzp-er ondernemend bezig zijn met duurzaamheid. Het is een groep die niet voor geld of inkomen gaat, maar voor impact voor een betere wereld. 
Misschien ken je wel van die mensen (kinderen, nichtjes, neefjes, buurjongen of -meisje) die zeer betrokken zijn bij de wereld en daar graag tijdens of na hun studie mee aan de slag gaan.

My Image

Voor hen start vanuit het Nieuwe Netwerk een groep (zwerm) starten, de Impact Groep. Zij kunnen zich aanmelden bij Pauline Schakenbos (zie verderop).
De groep is voor jonge, ondernemende professionals en studenten (20 - 25 jaar) die graag meer impact willen op het gebied van duurzaamheid. We versterken elkaar door workshops en korte cursussen, ervaring uitwisselen en het vormen van intervisiegroepjes. En we organiseren activiteiten met impact.
Ben je boven de 35, geef je dan op als supporter of mentor van deze groep, en deel met hen je expertise, connecties of een financiële bijdrage. 
Ben je of ken je iemand voor deze Impact Groep? Geef het door aan Pauline Schakenbos: Whatsapp 06 16 400 695 of Pauline@nieuwenetwerk.nl.

 

Duurzame Derde Donderdag 18 maart 2021

Wegwijs met de Duurzame Doelen

In het verslag hieronder staan tips en links naar informatie en een aantal vervolgafspraken die uit de workshop voortkwamen.
Ben je of ken je iemand die geïnteresseerd is in de stap naar meer duurzaamheid in de organisatie of het bedrijf, weet dan dat er inmiddels veel voorbeelden en tools zijn. We brengen je er graag van op de hoogte.

Sinds 2015 hebben we 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Tijdens de duurzame derde donderdag meeting presenteerde het Nieuwe Netwerk team helder wat de verschillende SDG’s zijn en hoe deze samenhangen.

Pauline Schakenbos trapte de bijeenkomst af met een duik in de wereld van de duurzame economie. De Wellbeing Economy en Kate Raworth’s Donut economie concept werden uitgelegd en gekoppeld aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Een duurzamere wereld en een eerlijkere wereld gaan hand in hand.

Vol overtuiging sprak vervolgens Wouter Winters van Pidzh. Hij gelooft dat er voor alles een oplossing is, en dat we vooral dingen moeten gaan doen. Deze partner in duurzaamheid begon zijn bedrijf nadat hij tijdens zijn werk bij I-did zag hoe circulaire kleding het verschil kan maken. Winters maakt zich hard voor creativiteit in duurzame ontwikkeling en ziet de SDG’s niet als een stok om mee te slaan, maar als een feestje. Hoe dit feestje begint? Met het doel waar echt je hart ligt, en van daaruit kom je er vanzelf achter dat al die doelen met elkaar verbonden zijn.

Aad Jörgens heeft als verbinder precies dat gedaan: met zijn hart voor SDG nummer 17 is hij SDG Lokaal begonnen. Hij liet zien hoe het werken aan deze duurzame doelen er concreet uitziet. Door samen te werken met lokale overheden, ondernemers, non-profit organisaties en burgers leggen ze verbindingen tussen duurzame dingen die nu al plaatsvinden. Slim: door lokale bibliotheken als hub te gebruiken weten ze een laagdrempelig en effectief lokaal netwerk te mobiliseren. Ook online weten ze de lokale kennis op een toegankelijke wijze zichtbaar te maken.

Tot slot sprak Demi Hordijk over Talk The Future van Student Alliance Wageningen. Ze sprak over de noodzaak van systeemverandering, ook op lokale schaal. Door groendenkende, academische studenten te koppelen aan bedrijven willen ze een brug vormen. Op dit moment zijn ze hard op zoek naar organisaties die kunnen helpen met verder ontwikkelen van dit plan, en bedrijven die wel een frisse Wageningse input kunnen gebruiken.
Erik-Jan van Oosten heeft het verslag gemaakt dat tevens in de kennisbank van Groenkennisnet komt te staan. www.groenkennisnet.nl

pidzh-boogconsult-nn
Groen Kennisnet
online meeting

Tips

 1. Ga gewoon aan de slag. DOEN is het nieuwe denken: creatief durven, al doende uitvinden.
 2. Begin klein, kies een of twee SDG's. Niet alleen met je hoofd, bijvoorbeeld de SDG die past bij je corebusiness, kies vooral de SDG vanuit je hart.
 3. Laat het niet bij één SDG. Alle doelen hangen immers met elkaar samen.
 4. Vind ambassadeurs voor die SDG's in je organisatie. Geef hen die rol, moedig aan, bevestig.
 • Aanvullende tip van Pauline: vermijd het woord 'moeten' en willen overtuigen. Vertel vooral wat je drijft, vanuit je hart en je gevoel. Anderen steunen je graag als ze zien wat je passie en ambitie is en wat je daarvoor nodig hebt.
 • Hendrik Jans tipte het boek: dan Logica Van Het Gevoel - Anton Cornelis (Filosofie van de Stabiliteitslagen in de Cultuur als Nesteling der Emoties).
 • Ko Henneman noemde de MAEX.nl waar maatschappelijke waarde gemeten wordt.

sdg's

Links

Vervolg

In vervolg op de workshop heeft Aad Jörgens van SDG-lokaal meegedacht met Demi en Fraukje van Talk the Future. Neem contact op met Talk the Future.
GAN (Green Active Network) heeft Wouter Winters gevraagd de workshop in het Engels te herhalen voor hun netwerk bijeenkomst op 29 maart. Neem contact op met Partner in Duurzaamheid PIDZH.
Pauline Schakenbos is SDG-lokaal ambassadeur geworden voor Wageningen. Dit sluit goed aan bij wat zij al doet in haar werk en voor het project Wegwijzer duurzame toekomst. Zij en Wouter bieden tools en workshops op gebied van duurzaamheid en transitie.

Startups

Afbeelding van start-ups die bijdragen aan de 17 Duurzame Doelen: www.phifactory.com/nl/nieuws-facts-fun/188-het-sdg-startup-ecosysteem-2

Verslag Meeting 10 febr. 2021

SKOV seminar over het belang van goed zaad voor een versnelde ontwikkeling van de landbouw

Op 10 februari jl. heeft er een webinar plaatsgevonden over het belang van gezond zaaizaad met een hoge potentie - veredeld zaad. De titel van het webinar was: “Good seed is a prerequisite for accelerated agricultural development! But, what is good seed?”
Het webinar was georganiseerd door de Studiekring voor ontwikkelingsvraagstukken (SKOV) in samenwerking met de studieverenigingen Ipso Facto en Nitroca, de studentenvereniging Nji Sri en het Nieuwe Netwerk voor duurzaamheid in voedsel en groen.

Bovenstaand thema werd toegelicht door twee zeer goed ingevoerde sprekers, prof. dr Martin Kropff en dr Marja Thijssen.
Prof. Martin Kropff, een voormalig rector magnificus van Wageningen UR, is nu directeur-generaal van het CIMMYT, een groot internationaal centrum voor zaadverdeling en - vermeerdering in Mexico. Het instituut heeft een groot aantal sub-stations voor het veredelen, testen en vermeerderen van zaaizaad met een hoog potentieel. Omdat de focus van het CIMMYT is gericht op kleine boeren in ontwikkelingslanden, liggen deze stations voornamelijk in Azië en Afrika en voor een bescheiden deel in Midden- en Zuid Amerika. Het CIMMYT Is gespecialiseerd in de voedselgewassen mais en tarwe.
De presentatie van prof. Kropff was vooral gericht op het veredelen van tarwe- en maiszaad voor gebruik in droge streken en op bescherming van het gewas tegen veel voorkomende ziekten en plagen. En op het testen en vermeerderen van dit zaad onder lokale condities. De impact van het CIMMYT in ontwikkelingslanden is heel groot. De extra inkomsten van de kleine boeren in ontwikkelingslanden, vanwege het gebruik van goed zaaizaad, wordt geschat op 4,5 miljard US$ per jaar.

Dr ir Marja Thijssen is senior adviseur zaadsystemen bij het Wageningen Centre for Development Innovation (CDI, WUR). Zij leidt een team dat zich bezig houdt met de transformatie van zaadsystemen in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika.
Haar presentatie was gericht op de behoefte aan goed zaad bij de kleine boeren en op het beschikbaar maken van zaad van goede kwaliteit aan die boeren. Een van de grote problemen die zij noemde was de relatief hoge kostprijs van het zaad van hoge kwaliteit en de moeite die de arme boeren hebben om zo veel geld uit te geven (willingness to pay) voor goed zaaizaad. Haar team brengt de diverse problemen bij de distributie van goed zaad in verschillende ontwikkelingslanden in kaart en ontwikkelt methoden om die problemen te overkomen.

De zeer geanimeerde discussie werd professioneel geleid door dr ir Niels Louwaars, directeur van Plantum. Plantum is de Nederlandse branchevereniging van bedrijven in de sector zaden en jonge planten.

Bekijk de power point presentaties van Martin Kropff en Marja Thijssen.

DDD 18 febr. 2021

De Omgevingswet

Met een recordhoeveelheid aanmeldingen van over de 100 kijken wij met veel plezier terug naar het online-evenement van 18 februari over de Omgevingswet! Het Netwerk Land en Water organiseerde de webinar in samenwerking met Groen Kennisnet en het Nieuwe Netwerk. Het webinar vond plaats in het kader van de Derde Duurzame Donderdag van het Nieuwe Netwerk en werd verzorgd door Aart Karssen.

De Omgevingswet: daadwerkelijk ‘Eenvoudig Beter’?

De nieuwe omgevingswet, die vanaf 1 januari 2022 in werking treedt, is vooral een bundeling en stroomlijning van de bestaande wet en regelgeving. In een webinar gaat Aart Karssen in op de veranderingen.

“Zorg dat je op de hoogte bent en neem initiatief” geeft expert Omgevingswet Aart Karssen op 18 februari in een webinar over de Omgevingswet mee aan een hondertal aanwezigen. Netwerk Land & Water, Het Nieuwe Netwerk en Groen Kennisnet kijken terug op een uitstekende introductie en vatten de belangrijkste punten voor je samen.

Omgevingswet

Op dit moment zijn er 26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en honderden regelingen die met de openbare ruimte van doen hebben. Denk aan wetten over milieu, bouw, natuur, infrastructuur, ruimtelijke planning en landbouw. Per 1 januari 2022 wordt dit teruggebracht naar 1 wet, 4 AMvB’s en 1 regeling. De bedoeling is dat de Omgevingswet vooral een bundeling en stroomlijning van de bestaande wet en regelgeving wordt.

Dit verslag kun je verder lezen op de website van groenkennisnet.nl. Daar vind je ook de opname van het webinar.

webinar omgevingswet

Komende Duurzame Derde Donderdag Meetings (DDD)

Gepland later in 2021:
18/11, 9/12.

Het Nieuwe Netwerk, platform voor professionals in voedsel, landbouw en omgeving