Artikel van de maand

Iedere maand vind je hier een actueel thema, dat voortkomt uit, of nog behandeld gaat worden in, een conferentie of workshop van ons of van een partner organisatie.
Schrijf jij ook een artikel? Stuur het s.v.p. aan ons via mail info@nieuwenetwerk.nl.

Kunstmest gemaakt met zonlicht - foodlog

Er is haast geen controversieler onderwerp dan mest. Vanuit allerlei invalshoeken zijn er vele meningen over mest, met als belangrijkste twee spelers: 1) de boer, die mest nodig heeft om de bodem aan te vullen voor een goede oogst, en 2) de overheid, die de zorglast heeft voor een goede leefomgeving en vooral mestoverschotten in het water terecht ziet komen. En binnen de boeren hebben we veehouders, die mest produceren, en akkerbouwers die de mest willen aanwenden voor de plantaardige productie. En dan is er nog de “stikstof”, een belangrijk bestanddeel van de mest, maar ook als ammoniak een vluchtige stof die via de atmosfeer terecht komt op bijv. natuurgebieden – waar we dat nou juist niet willen. En of dat nog niet ingewikkeld genoeg is, hebben we dierlijke mest en kunstmest. Afijn. Mest is van groot belang voor onze voedselproductie, maar het is de afgelopen decennia meer als probleem geframed dan als grondstof. En grondstoffen zijn altijd kostbaar, dus niemand wil die graag verliezen aan grondwater of natuur – waar het tenslotte ook niet gewenst is. In een artikel op Foodlog worden de verschillende invalshoeken, aspecten en ook alternatieven mooi op een rij gezet. Spoiler alert: het is vooral regelgeving dat innovaties remt… tja. Heb je meningen over dit onderwerp? Deel ze met uw peers in het Nieuwe Netwerk via de website of een Duurzame Donderdag. En kom op onze conferentie op 9 september in Den Bosch!

Tamme van der Wal,
Bestuurslid Nieuwe Netwerk

Duurzame Meeting

Dinsdag 31 mei

Thema "Afrikadag"

Bijeenkomst is vanaf 13.00 uur in Forum, Wageningen Campus.

Organisatie SKOV i.s.m. United Community of African Students (UCAS).

Lees meer over deze bijeenkomst.

Bijzonder heden volgen zsm.

Organisatie SKOV i.s.m. NN,
Nji Sri, Ipso Facto en Nitroca.

Iedere 3e donderdag van de maand houden we een inhoudelijke meeting, DDD. Af en toe is de bijeenkomst op een andere dag vanwege praktische redenen.
In de vakantieperiodes zijn er geen DDD.

Save the date

Conferentie: 9 sept. 2022

My Image

Het is urgent, voor boeren en beleidsmakers en voor ons als samenleving, om zicht te krijgen op de prachtige initiatieven voor duurzame landbouw en voedselproductie die al in gang gezet zijn! We bespreken met elkaar hoe we die ‘nieuwe boeren’ met nieuwe regelgeving ruimte kunnen bieden, kunnen opschalen, de principes toepassen.

De nieuwe boer is …., een korte ketenverwerker, een coöperatiedeelnemer, een caring farmer, een regeneratieve farmer, een precisielandbouwer, een strokenteler, een voedselbos- ondernemer, een biologische boer, verbindt en verbreedt etc..

In de conferentie bouwen we voort op de uitkomsten van eerdere conferenties m.b.t. toekomstige voedselsystemen en landbouw in NL (NWA 23 mei, VoedselAnders 10-11 juni, Platform Natuurlijke Veehouderij 21/6). Na de conferentie bouwen we maandelijks verder aan handelingsperspectief.

Meer informatie vind je op de website www.boereninnederland.nu.

Bijeenkomst gemist?

Lees de verslagen of bekijk de presentaties van enkele eerdere Duurzame Derde Donderdag Meetings:

 • 13 april ’22: How will agricultural sustainability policies in the West impact the rural poor in Africa?
 • 20 jan. ’22: Een nieuw kabinet en nu? Wat gaat er gebeuren op het gebied van duurzaamheid, voedsel en groen?
 • 17 juni.’21: Belang van vruchtbaar maken van de bodem voor ontwikkeling van landbouw in sub-Sahara Afrika
 • 20 mei ’21: Wat je (n)iet ziet met de satelliet
 • 15 april ’21: From Farm to Fork / nieuw GLB
 • 18 maart ’21: Wegwijs met de Duurzame Doelen
 • 18 feb. ’21: De Omgevingswet: daadwerkelijk ‘Eenvoudig Beter’?
 • 10 feb. ’21: Seminar over het belang van goed zaad voor een versnelde ontwikkeling van de landbouw

Wat vind je bij ons?

 • Overzicht van wie wat doet m.b.t. voedsel, landbouw en omgeving
 • Kalender
 • Gespreksmogelijkheden
 • Ruimte om samen handelingsperspectief te vergroten
 • Faciliteiten voor ‘ontzorgen’ van organisaties en netwerken
 • Nieuwsbrief
 • Podcasts
 • Voorloper professionals in praktijk, beleid en wetenschap

Het Nieuwe Netwerk, platform voor professionals in voedsel, landbouw en omgeving