Vacature Bestuur Nieuwe Netwerk

Vind jij het interessant om richting te geven aan ons netwerk en aan onze agenda? Heb je zicht op wat er in de landbouw en voedselsystemen in Nederland gaande is? Ook in relatie tot bodem, water en klimaat? Vind je het ook belangrijk dat we als professionals, ieder op onze eigen werkplek, integrale toekomstgerichte oplossingen bieden? En wil je een rol spelen in de versterking daarvan? Dan ben je mogelijk helemaal geknipt voor deze rol.
Wij zoeken een bestuurder met ervaring, die eventueel de rol van voorzitter op zich kan nemen.
Lees de hele advertentie (pdf). Fijn als je reageert voor 7 december 2022 via een mail aan info@nieuwenetwerk.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de bestuursleden, o.a.:


Artikel van de maand

Iedere maand vind je hier een actueel thema, dat voortkomt uit, of nog behandeld gaat worden in, een conferentie of workshop van ons of van een partner organisatie.
Schrijf jij ook een artikel? Stuur het s.v.p. aan ons via mail info@nieuwenetwerk.nl.

Verduurzaming is een investering!

nieuwe oogst

Foto uit de Nieuwe Oogst van 13-8-2022 met weergave van enquête resultaten van het Nieuwe Oogst Opiniepanel.

www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/08/13/driekwart-van-de-boeren-wil-verduurzamen

De stikstof-crisis was voor Nieuwe Oogst aanleiding om het Nieuwe Oogst Opiniepanel te vragen naar de mening van de sector. Een brede respons werd onlangs gepresenteerd in het agrarische blad “Nieuwe Oogst”. Een van de onderwerpen waar de sector naar gevraagd werd is hoe men aan kijkt tegen duurzaamheid. Uit de mogelijke antwoorden blijkt dat de enquête zich erg richt op de korte termijn: omzet, winst, kosten en subsidies. Daarmee is duurzaamheid onderdeel geworden van het winst-en-verlies rekening, terwijl het vanuit een maatschappelijk oogpunt juist gaat om een langere termijn en daarmee om de bodem en de omgeving als kapitaal. Het moet dus niet op de winst-en-verlies rekening, maar op de balans komen, als een activa.

stellingen

Foto uit de Nieuwe Oogst van 13-8-2022: Nieuwe Oogst Opiniepanel krijgt stellingen over verduurzaming, maar allen gericht op de korte termijn en niet op kapitaal of investeringen.

Duurzaamheid is een begrip met vele definities – ik las ergens, wel 100!. De oorsprong echter ligt in het bijvoeglijke gebruik bij ontwikkeling. Het gaat om duurzame ontwikkeling (groei) die volhoudbaar is op de drie P’s: People, Planet, Profit. Het is daarmee ook een binair begrip, en het door velen gebruikte label “duurzamer” zegt dus dat het ergens tussen 0 en 1 opgeschoven is richting 1, maar daar niet is aangekomen. De landbouw in Nederland heeft zich, ondermeer door aansporing van de post-WOII maatschappelijke visie “Nooit meer honger”, verwijderd van het volhoudbare, omdat het zeer veel externe inputs vraagt om steeds meer te produceren tegen lagere kosten en kleinere marges. Die trend heeft vooral kunnen voortduren doordat er geen feedback was op, wat economen noemen, de externaliteiten, en met name richting milieu en leefomgeving. Overigens begint zich dat nu wel af te tekenen want in bepaalde akkerbouwgebieden loopt de productie in tonnen per hectare terug door verregaande bodemdegradatie – ondanks de inzet van kunstmest en irrigatie. Maar buiten deze uitzondering, zijn er wet- en regelgeving nodig om de Planet te beschermen en een tegenkracht voor de Profit te leveren. Biodiversiteit, klimaat, milieu, luchtkwaliteit en vele andere aspecten zijn onvoldoende in ons economisch model vertegenwoordigd, omdat ze “van iedereen” zijn, en daarmee van niemand.

Het is dus jammer dat het Nieuwe Oogst Opiniepanel niet gevraagd is of zij verduurzaming als een investering zien: passend bij een volhoudbare bedrijfsvoering die door te geven is aan volgende generaties. Verduurzaming is iets van de lange termijn. En het past dus veel beter bij de definitie van investeringen, kapitaal en vaste activa, want dat zijn bedrijfsmiddelen die langer meegaan dan één productiecyclus en daarmee bijdragen aan het vermogen van het bedrijf.

Overigens staat duurzaamheid meer dan centraal op de conferentie van Het Nieuwe Netwerk op 9 september 2022: “De Nieuwe Boer is …”. In 12 workshops worden daar visies op duurzame landbouw gepresenteerd en handelingsperspectief uit gedestilleerd. Kom ook!

Tamme van der Wal,
Bestuurslid Nieuwe Netwerk

Duurzame Meeting

Vrijdag 18 nov. 2022

Terugkoppeling COP27 en Netwerkborrel

Organisatie: Netwerk Land en Water NLW.

Bijzonder heden volgen zsm.

Organisatie SKOV i.s.m. NN,
Nji Sri, Ipso Facto en Nitroca.

Iedere 3e donderdag van de maand houden we een inhoudelijke meeting, DDD. Af en toe is de bijeenkomst op een andere dag vanwege praktische redenen.
In de vakantieperiodes zijn er geen DDD. In september was er de conferentie op de 9e en houden we geen DDD


Geslaagde conferentiedag

9 september j.l.

My Image

Wat was er zo speciaal? Wat raakte ons? Wat bracht ons in versnelling?

 1. Frederike Praasterink (HAS/ NWA onderzoeksprogramma Future Food Systems) nam ons mee in de transitie die gaande is. We gaan echt een nieuw tijdperk in. Waarin we anders gaan eten en waarin de hele keten mee zal veranderen.
 2. Andre Hoogendijk (BO-Akkerbouw) "De hele keten gaat in transitie - u ook". Link naar artikel: issuu.com/agf-vormgeving/docs/primeur_0708-22_issuu/96
 3. Pieter de Boer (ministerie van LNV) lichtte het Nationaal Programma Landelijk Gebied toe.
 4. Daarna gingen in feite alle workshops over het vormgeven en inrichten van vernieuwende manieren van landbouw en voedselproductie; waar lopen we tegenaan en welke mogelijke oplossingen er zijn. Zowel provinciaal als nationaal als via het GLB.

Meer verslaglegging vind je op de website www.boereninnederland.nu.


Eerdere Duurzame Meetings

Bijeenkomst gemist?

Lees de verslagen of bekijk de presentaties van enkele eerdere Duurzame Derde Donderdag Meetings:

 • 27 okt. ’22: Vervolgstappen conferentie “De Nieuwe Boer is...”
 • 31 mei ’22: Thema “Afrikadag”
 • 13 april ’22: How will agricultural sustainability policies in the West impact the rural poor in Africa?
 • 20 jan. ’22: Een nieuw kabinet en nu? Wat gaat er gebeuren op het gebied van duurzaamheid, voedsel en groen?
 • 17 juni.’21: Belang van vruchtbaar maken van de bodem voor ontwikkeling van landbouw in sub-Sahara Afrika
 • 20 mei ’21: Wat je (n)iet ziet met de satelliet
 • 15 april ’21: From Farm to Fork / nieuw GLB
 • 18 maart ’21: Wegwijs met de Duurzame Doelen
 • 18 feb. ’21: De Omgevingswet: daadwerkelijk ‘Eenvoudig Beter’?
 • 10 feb. ’21: Seminar over het belang van goed zaad voor een versnelde ontwikkeling van de landbouw


Impressies van enkele duurzame Maandag Meetings (MM)

Lees de verslagen / impressies van enkele Maandag Meetings (MM) van Nieuwe Netwerk:

 • 6 dec. ’21: Natuurlijke Veehouderij
 • 1 nov. ’21: Financiering van ‘innovatie binnen food & agri’
 • 3 mei ’21: 5 Scenario's voor toekomstige landbouw in NL
 • 1 mrt. ’21: N.a.v. de Lancering eerste SDG Spotlight rapportage

Wat vind je bij ons?

 • Overzicht van wie wat doet m.b.t. voedsel, landbouw en omgeving
 • Kalender
 • Gespreksmogelijkheden
 • Ruimte om samen handelingsperspectief te vergroten
 • Faciliteiten voor ‘ontzorgen’ van organisaties en netwerken
 • Nieuwsbrief
 • Podcasts
 • Voorloper professionals in praktijk, beleid en wetenschap

Het Nieuwe Netwerk, platform voor professionals in voedsel, landbouw en omgeving