Uitgelicht artikel mei

Kunstmest gemaakt met zonlicht - foodlog

Thema "Afrikadag"

Er is haast geen controversieler onderwerp dan mest. Vanuit allerlei invalshoeken zijn er vele meningen over mest, met als belangrijkste twee spelers: 1) de boer, die mest nodig heeft om de bodem aan te vullen voor een goede oogst, en 2) de overheid, die de zorglast heeft voor een goede leefomgeving en vooral mestoverschotten in het water terecht ziet komen. En binnen de boeren hebben we veehouders, die mest produceren, en akkerbouwers die de mest willen aanwenden voor de plantaardige productie. En dan is er nog de “stikstof”, een belangrijk bestanddeel van de mest, maar ook als ammoniak een vluchtige stof die via de atmosfeer terecht komt op bijv. natuurgebieden – waar we dat nou juist niet willen. En of dat nog niet ingewikkeld genoeg is, hebben we dierlijke mest en kunstmest. Afijn. Mest is van groot belang voor onze voedselproductie, maar het is de afgelopen decennia meer als probleem geframed dan als grondstof. En grondstoffen zijn altijd kostbaar, dus niemand wil die graag verliezen aan grondwater of natuur – waar het tenslotte ook niet gewenst is. In een artikel op Foodlog worden de verschillende invalshoeken, aspecten en ook alternatieven mooi op een rij gezet. Spoiler alert: het is vooral regelgeving dat innovaties remt… tja. Heb je meningen over dit onderwerp? Deel ze met uw peers in het Nieuwe Netwerk via de website of een Duurzame Donderdag. En kom op onze conferentie op 9 september in Den Bosch!

Tamme van der Wal,
bestuurslid Nieuwe Netwerk

Duurzame Meeting

Datum nog niet bekend

Thema "Afrikadag"

Bijzonderheden volgen z.s.m.

Organisatie SKOV i.s.m. NN en de Afrikaanse studentengroep Yukas.

Bijzonder heden volgen zsm.

Organisatie SKOV i.s.m. NN,
Nji Sri, Ipso Facto en Nitroca.

Iedere 3e donderdag van de maand houden we in principe een inhoudelijke, online meeting, de DDD. In de vakantieperiodes zijn er geen DDD.

Samen de transitie versnellen

duurzame transitie

Tekening: BuroKOM

Save the date

Conferentie: 9 sept. 2022

De nieuwe boer is.....?

My Image

Wil je ook weten welke kant(en) het uitgaat met de vernieuwende en duurzame vormen van landbouw in Nederland? Welke voedselsystemen van de toekomst zien we al vorm krijgen? Hoe dragen die bij aan voedsel, duurzaamheid, waterbeheer, bodemverbetering, biodiversiteit, sociale omstandigheden en klimaatverbetering? Van voedselbos, caring farmers en herenboeren tot hoog innovatieve agrosystemen, het zal waarschijnlijk allemaal naast elkaar bestaan. Het Nieuwe Netwerk organiseert deze dag samen met de Provincie Noord Brabant in Den Bosch.
Een netwerk van bij ons betrokken organisaties gaat deze conferentie gezamenlijk vormgeven. Wil je meedoen aan de organisatie? Meld je aan bij info@nieuwenetwerk.nl.

Maandag Meeting

Let op: 7 feb. geen duurzame MM

titel

Iedere 1e Maandag van de maand houden we een online meeting (MM), behalve op feestdagen en in de vakantieperiodes. Op maandag middag 16-17.15u.
7 feb. is de eerste duurzame MM van 2022.

Verslagen Meetings

Lees de verslagen of bekijk de presentaties van enkele eerdere Duurzame Derde Donderdag Meetings:

 • How will agricultural sustainability policies in the West impact the rural poor in Africa? D.d.13 april ’22
 • Een nieuw kabinet en nu? Wat gaat er gebeuren op het gebied van duurzaamheid, voedsel en groen? D.d. 20 jan. ’22
 • Belang van vruchtbaar maken van de bodem voor ontwikkeling van landbouw in sub-Sahara Afrika d.d. 17 juni.’21
 • wat je (n)iet ziet met de satelliet d.d. 20 mei..21
 • From Farm fo Fork / nieuw GLB. d.d. 15 april ’21
 • Wegwijs met de Duurzame Doelen d.d. 18 maart ’21
 • De Omgevingswet: daadwerkelijk ‘Eenvoudig Beter’? d.d. 18 feb. ’21
 • Seminar over het belang van goed zaad voor een versnelde ontwikkeling van de landbouw d.d. 10 feb. ’21

Impressies van enkele Maandag Meetings:

 • 6 dec. ’21: Natuurlijke Veehouderij
 • 1 nov.: financiering binnen agri & food (Rabobank)
 • 3 mei: 5 Scenario's voor toekomstige landbouw in NL
 • 1 maart: nav. de Lancering eerste SDG Spotlight rapportage

Samen de Transitie versnellen

SDG's

Samen

de transitie

versnellen

My Image

Het Nieuwe Netwerk voor transitie versnelling naar duurzaamheid in voedsel en omgeving